• ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
  • ۸:۴۴

جمعیت استان کرمان از مرز ۳ میلیون نفر گذشت

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان آخرین وضعیت نهایی سرشماری در کرمان را تشریح کرد.

مهرداد سلیمانی، در خصوص وضعیت نهایی سرشماری نفوس و مسکن استان کرمان گفت: در سرشماری نفوس و مسکن سال جاری مشارکت اینترنتی کل مردن ایران ۴۸٫۴ درصد بوده است.
وی تعداد جمعیت کل کشور براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ را ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام و افزود: براین اساس جمعیت مردان کل کشور ۴۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۲ نفر و جمعیت زنان ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر می باشند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، با بیان اینکه ۵۱ درصد جمعیت کشور را مردان و ۴۹ درصد از جمعیت ایران را زنان تشکیل داده اند، اظهار کرد: براساس سرشماری سال ۹۵، میزان شهرنشینی کشور ۷۴ درصد بوده، این در حالی است که در سرشماری سال ۹۰، این عدد۷۱۴ درصد بوده است.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین بنابر سرشماری سال جاری، جمعیت ساکن در نقاط شهری کشور ۵۹ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۸۴۷ نفر و جمعیت ساکن در نقاط روستایی ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر بوده ضمن آنکه یک درصد از جمعیت کشور غیر ساکن می باشند.

وی بعد خانوار در کشور را ۳٫۳ دانست و ابراز کرد: کل کشور دارای ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ خانوار می باشد.

سلیمانی در ادامه متوسط نرخ رشد سالانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۵، را ۱٫۲۴ درصد اعلام و افزود: متوسط نرخ رشد استان کرمان در این بازه زمانی ۱٫۴۹ درصد است که از متوسط کشور بیشتر می باشد.

وی با اشاره به گروه های عمده سنی ادامه داد: ۲۴ درصد جمعیت کشور در رده سنی ۰-۱۴ سال، ۲۵٫۱ درصد جمعیت کشور در گروه سنی ۱۵-۲۹ سال، در رده سنی ۳۰-۶۴ سال ۴۴٫۸ درصد و ۶٫۱ درصد جمعیت در سن ۶۵ سال به بالا را تشکیل می دهند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نسبت جنسی کشور را ۱۰۳ اعلام و عنوان کرد: جمعیت استان کرمان طبق آخرین سرشماری سه میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر است که یک میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۸۸ نفر را مرد و یک میلیون و ۵۴۷ هزار و ۳۰ نفر را زن ها تشکیل داده است، بنابراین نسبت جنسی استان کرمان ۱۰۵ می باشد.

وی از سهم ۳٫۹۶ درصدی جمعیت استان کرمان از کل جمعیت کشور خبر داد و اذعان کرد: در استان کرمان ۵۵ هزار و ۶۰۳ خانوار وجود دارد که در این راستا بعد خانوار استان کرمان ۳٫۴ درصد خانوارهای کل کشور است.

سلیمانی تراکم جمعیت کل کشور را ۴۹٫۱ درصد دانست و مطرح کرد: تراکم جمعیت استان کرمان ۱۷٫۳ درصد می باشد.

وی ادامه داد: بیشترین افزایش میزان باسوادی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ مربوط به استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان، قزوین، خراسان جنوبی و هرمزگان می باشد ضمن آنکه میزان باسوادی در جمعیت ۶ ساله به بالا در سال جاری ۸۵٫۴ است.

وی جمعیت کل مهاجران در سال ۹۵ را را چهار میلیون و ۷۰۹ هزار و ۱۴۹ نفر دانست و مطرح کرد: در سال ۹۰ سهم استان کرمان از کل جمعیت مهاجردر سال ۳ درصد و در سال جاری ۲٫۲ درصد است مه اگر تغییر سال ۹۵ به ۹۰ را محاسبه کنیم این سهم به منفی .۸ درصد می رسد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به تشریح جمعیت استان کرمان به تفکیک شهرها پرداخت و اظهار کرد: استان کرمان ۳ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر جمعیت در قالب ۹۳۲ هزار و ۷۲۱ خانوار دارد که تعداد ساکنین در نقاط شهری استان کرمان یک میلیون و ۸۵۸ هزار و ۵۸۷ نفر بوده که ۹۴۸ هزار و ۵۷۱ نفر مرد و ۹۱۰ هزار و ۱۶ نفر زن در این مناطق زندگی می کنند و قابل ذکر است که ۵۵۱ هزار و ۱۴۱ خانوار در مناطق شهری استان کرمان سکونت دارند.

سلیمانی با بیان این مطلب که ۳۸۰ هزار و ۲۸۷ خانوار از خانوارهای استان کرمان در مناطق روستایی زندگی می کنند، تصریح کرد: یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۵۵۷ نفر در نقاط روستایی استان کرمان زندگی می کنند که ۶۶۷ هزار و ۲۴۰ نفر آنها مرد و مابقی زن می باشند.

وی جمعیت شهرستان ارزوئیه را ۳۸ هزار و ۵۱۰ نفر و تعداد خانوار این شهر را ۱۱ هزار و ۱۴۲ دانست و ابراز کرد: در شهرتان ارزوئیه ۶ هزار و ۸۴۸ نفر در نقاط شهری و ۳۱ هزار و ۶۴۲ نفر در مناطق روستایی زندگی می کنند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تعداد خانوار شهرستان انار را ۱۰ هزار و ۹۱۸ خانوار و جمعیت آن را ۳۶ هزار و ۸۹۷ نفر اعلام و افزود: ۸۴ هزار و ۱۰۳ نفر در شهرستان بافت زندگی می کنند که ۴۱ هزار و ۶۹۴ نفر آن را زنان تشکیل می دهند ضمن آنکه ۲۶ هزار ۵۴۳ خانوار در شهرستان بافت زندگی می کنند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۴۷۹ خانوار شهری و ۱۴ هزار و ۸۵۲ خانوار روستایی می باشند.

وی اضافه کرد: ۸۱ هزار و ۹۸۳ نفر در شهرستان بردسیر سکونت دارند که از این تعداد ۴۱ هزار و ۶۷۵ نفر مرد تشکیل می دهند، همچنین ۲۵ هزار و ۳۱۵ خانوار در شهرستان بردسیر زندگی می کنند.

سلیمانی ۷۱ هزار و ۳۳۸ را تعداد خانوار شهرستان بم اعلام و عنوان کرد: ۲۲۸ هزار و ۲۴۱ نفر در شهرستان بم زندگی می کنند که ۱۵۰ هزار و ۱۵۷ نفر در نقاط شهری و ۷۷ هزار و ۲۶۵ نفر در مناطق روستایی این شهرستان زندگی می کنند.

وی از جمعیت ۳۰۸ هزار و ۸۵۸ نفری شهرستان جیرفت خبر داد و ابراز کرد: ۱۵۷ هزار و ۹۳۵ نفر مرد و ۱۵۰ هزار و ۹۲۳ نفر زن در شهرستان جیرفت سکونت دارند که ۱۵۳ هزار و ۱۵۳ نفر در نقاط شهری و ۱۵۵ هزار و ۶۹۸ نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند، ضمن آنکه ۴۶ هزار و ۵۴۳ خانوار در نقاط شهری و ۴۶ هزار و ۳۹۲ خانوار در مناطق روستایی شهرستان جیرفت سکونت دارند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان جمعیت شهرستان رابر را ۳۵ هزار و ۳۶۲ نفر اعلام و مطرح کرد: در ۱۳ هزار و ۲۸۱ خانوار راوری، ۴۳ هزار و ۱۹۸ نفر زندگی می کنند، همچنین ۳۱۱ هزار و ۲۱۴ نفر در شهرستان رفسنجان زندگی می کنند که ۱۸۳ هزار و ۲۶۳ نفر در نقاط شهری و ۱۲۷ هزار و ۲۲۲ نفر در نقاط روستایی رفسنجان سکونت دارند.

وی ادامه داد: ۲۱ هزار و ۵۸۲ نفر در نقاط شهری و ۸۴ هزار و ۴۱۰ نفر در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب زندگی می کنند ضمن آنکخ در شهرستان ریگان ۸۸ هزار و ۴۱۰ نفر در ۲۳ هزار و ۹۸۳ خانوار زندگی می کنند؛ همچنین ۱۳۸ هزار و ۱۳۳ نفر در زرند سکونت دارند.

سلیمانی جمعیت سیرجان را ۳۲۴ هزار و ۱۰۳ نفر اعلام و تصریح کرد: ۱۰۳ هزار و ۹۷۵ نفر در شهربابک، ۸۲ هزار و ۴۳۸ نفر در عنبرآباد، ۳۴ هزار نفر در فاریاب؛، ۶۷ هزار و ۹۶ نفر در فهرج و ۷۶ هزار و ۴۹۵ نفر در شهرستان قلعه گنج زندگی می کنند.

وی جمعیت شهرستان کرمان را ۷۳۸ هزار و ۷۲۴ نفر اعلام و ابراز کرد: ۳۷۵ هزار و ۹۱۸ مرد و ۳۶۲ هزار و ۸۰۶ نفر زن در شهرستان کرمان در قالب ۲۲۲ هزار و ۳۵۶ خانوار زندگی می کنند، ضمن آنکه از ۶۳۲ هزار و ۱۶۲ نفری که در نقاط شهری شهرستان کرمان زندگی می کنند ۳۱۱ هزار و ۲۷ نفر آنها زن می باشند و از ۱۰۶ هزار و ۵۲۵ نفری که در نقاط روستایی شهرستان کرمان زندگی می کنند، ۵۴ هزار و ۷۶۰ نفر آنها را مرد تشکیل می دهد و شایان ذکر است که ۱۹۱ هزار و ۱۳۹ خانوار در نقاط شهری شهرستان کرمان ساکن می باشند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اضافه کرد: ۹۵ هزار و ۸۴۸ نفر در شهرستان کهنوج، ۲۱ هزار و ۲۰۵ نفر در کوهبنان، ۶۵ هزار و ۷۰۵ نفر در منوجان و ۵۴ هزار و ۲۲۸ نفر در نرماشیر زندگی می کنند.

Share This Post

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات
  • Unddddtitled-1
  • 50G news
  • 5.26
  • تلگرام
  • 1
  • تبلیغ واقعه
پیشخوان خبر/صفحه۱
1
پیشخوان خبر/صفحه ۲
2
پیشخوان خبر/صفحه۳
3
پیشخوان خبر/صفحه۴
4

یادداشت ها

  • پربیننده ترین ها